fbpx

Nataša foltánová

Kniha Klima NOVÝ PŘÍBĚH je naprosto odlišná od všech ostatních knih, které na toto téma vyšly. Každá kapitola v ní je přesvědčivým argumentem, že je to zpráva naší společnosti, která je potřeba slyšet.

Hluboká pravda, kterou Charles Eisenstein přináší, je pro mě nejen velkou inspirací, ale hlavně motivací knihu přeložit a vydat v českém jazyce.

Proč jsem vydala  KLIMA NOVÝ PŘÍBĚH

Když jsem poprvé vzala do ruky knihu Klima – Nový příběh (Climate – a New Story) od mého oblíbeného autora Charlese Eisensteina, věděla jsem, že ji chci přinést i na český trh. 

To, co nás všechny trápí v knize popisuje ze zcela nového úhlu pohledu a co je nejdůležitější – nabízí zároveň i cestu ven. Cestu pro někoho možná překvapivou, ale zcela přirozenou a podle mého názoru i jedinou možnou. 

Kniha je nejen hluboká a velmi čtivá, ale naprosto zásadní pro každého, kdo je bezradný a zoufalý z toho, co za spoušť náš druh na planetě páchá a hledá jakým způsobem se ji pokouší po sobě napravit – protože čím více té spouště po nás zůstává, tím více bezradní jsme při hledání cesty z tohoto bludiště ven. 

Kniha Klima nabízí odvážit se k prvnímu kroku na cestě k takové změně, kterou budeme muset projít jako lidstvo, pokud chceme přežít – změně paradigmatu vnímání našeho světa a naší role v něm. Změna jednoduchá, ale vůbec ne snadná: nejsme oddělené částečky v nepřátelském vesmíru a planeta není stroj. Jsme navzájem propojení, planeta je živá bytost a všichni jsme buňkami jednoho organismu. Jakmile začneme Zemi jako živoucí bytost vnímat, nemůžeme jí dál ubližovat – protože tomu, koho milujeme, ubližovat nemůžeme… 

Jestliže se odvážíme a začneme hledat odpovědi na ty nejpalčivější otázky dnešního světa a vydáme se hledat řešení, knížka nás nenásilně ale bez pochybností povede k cestě do našeho nitra, jediného místa, kde jakákoliv skutečná změna může nastat. 

Věřím, že čtení vám přinese naději a víru v to, že každý z nás je schopen začít vytvářet Nový příběh, který už vzniká v našich srdcích.